ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο "Ταυτοποίηση - Ανάδειξη του Ελληνικού Μελιού" της εμβληματικής δράσης "Οι δρόμοι της Μέλισσας (κωδ. έργου: 80703). Αρ. Πρωτ.: 3898/14.04.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
14/04/2020 - 14/05/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) συμβάση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο "Ταυτοποίηση - Ανάδειξη του Ελληνικού Μελιού" της εμβληματικής δράσης "Οι δρόμοι της Μέλισσας", το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ του ΕΛΚΕ Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με Κ.Α  2018ΣΕ01300000 (κωδ. έργου: 80703).Αρ. Πρωτ.: 3898/14.04.2020

Συνημμένο: 
3898_14-04-2020_proskl_melissa_ergasias_9Γ1Ζ46ΜΗ2Ι-ΣΥΤ.pdf
protasi_3898.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: