Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης τριών θέσεων μελών ΔΕΠ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
29/04/2020 - 29/06/2020

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης τριών θέσεων μελών ΔΕΠ στα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Τμήμα Διοικητικης Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τμήμα Γεωπονίας

Συνημμένο: 
ΑΝΚ_ΠΡΚ_3 ΘΕΣΕΩΝ_ΜΕΛΩΝ_ΔΕΠ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: