ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3".Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 4120/30.04.2020.

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
30/04/2020 - 01/06/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει πέντε (5) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3", Grant Agreement: 881603 (κωδ. έργου: 80740), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020 Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 4120/30.04.2020.

Συνημμένο: 
4120_30-04-2020_graphene3_ΨΑΩ146ΜΗ2Ι-ΜΦΑ.pdf
protasi_4120.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: