ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου 5 services of Drones for increased airports and waterways safety and security - 5D-AeroSafe».Αρ. Πρωτ.: 7406/06.08.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
06/08/2020 - 25/08/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «5 services of Drones for increased airports and waterways safety and security -  5D-AeroSafe» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του HORIZON 2020 με αρ. Συμβολαίου 861635. (κωδ. έργου ΕΛΚΕ 80737).Αρ. Πρωτ.: 7406/06.08.2020

Συνημμένο: 
7406_06-08-2020_aerosafe_6ΚΓ146ΜΗ2Ι-Κ39.pdf
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: