Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Μicrosoft για ένα έτος προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε λογισμικό των σταθμών εργασίας του προσωπικού (Δ.Π., Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & Ε.ΔΙ.Π) και των διακομιστών

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
18/11/2020 - 25/11/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού Μicrosoft για ένα έτος προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε λογισμικό των σταθμών εργασίας του προσωπικού (Δ.Π., Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & Ε.ΔΙ.Π) και των διακομιστών με απευθείας ανάθεση

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΑΔΑΜ Πρόσκληση ΑΔΕΙΕΣ MICROSOFT 2020.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: