ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου " IGIC - "Improvement of green infrastructure (GI) in agroecosystems: reconnecting natural areas…. habitat fragmentation" - LIFE16 NAT/GR/000575 " Αρ. Πρωτ.: 11485/19.11.2020

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
19/11/2020 - 04/12/2020

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «IGIC - "Improvement of green infrastructure (GI) in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation" - LIFE16 NAT/GR/000575»  (κωδ. έργου 80481), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του LIFE+, Nature & Biodiversity με χρηματοδοτικό φορέα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Αρ. Πρωτ.: 11485/19.11.2020

Συνημμένο: 
11485_19-11-2020_igic 2_Ψ9ΘΒ46ΜΗ2Ι-ΖΗΘ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: