Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης 3 θέσεων μελών ΔΕΠ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
11/02/2021 - 12/04/2021

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης 3 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής.

Συνημμένο: 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ_.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: