Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης δύο θέσεων μελών ΔΕΠ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
11/02/2021 - 11/04/2021

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης δύο θέσεων μελών ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στα Τμήματα:

1. Γεωπονίας

2. Κοινωνικής Εργασίας

Συνημμένο: 
ΑΝΚ_ΠΡΚ_ΕΦΗΜ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: