Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης 2 θέσεων μελών ΔΕΠ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
16/04/2021 - 14/06/2021

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών,κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μελών ΔΕΠ

 

Συνημμένο: 
ΑΝΚ_ΠΡΚ_ΕΦΗΜ_07042021.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: