ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο ‘Food for Feed’, (κωδ. έργου: 80378). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 4229/20.04.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
20/04/2021 - 28/05/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκυρήσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό Παροχής Υπηρεσιών, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Food for Feed: An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed - LIFE15/ENV/GR/000257" στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE», (κωδικός έργου: 80378). Αρ. πρωτ. διακήρυξης: 4229/20.04.2021

 

Συνημμένο: 
4229_20-04-2021_ΑΝΟΙΚΤΟΣ F4F_21PROC008492986_.pdf
4230_20-04-2021_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΣ F4F_ΟΡΘΗ_67ΜΩ46ΜΗ2Ι-ΗΔΗ_.pdf
ΤΕΥΔ_4229(2021).docx
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.docx
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: