Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης 1 θέσης μέλους ΔΕΠ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
10/07/2021 - 07/09/2021

Ανακοίνωση προκήρυξης πλήρωσης μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους ΔΕΠ.

Συνημμένο: 
ΑΝΚ_ΠΡΚ_HMU.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: