Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΛΜΕΠΑ

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Διαγωνισμού
Εύρος ισχύος: 
29/07/2021 - 23/08/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΛΜΕΠΑ στο Ηράκλειο και στις εγκαταστάσεις των σχολών και των τμημάτων του που βρίσκονται στις πόλεις των Χανίων, Ρεθύμνου, Αγίου Νικολάου και Σητείας.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 4.435,48€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ 24%.

Συνημμένο: 
ΑΔΑ ΑΔΑΜ FINAL_Πρόσκληση ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ 2021.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: