Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε Επιστήμονες για τη Διεξαγωγή Μεταδιδακτορικού Ερευνητικού Έργου στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
09/05/2022 - 31/05/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε  Επιστήμονες για τη Διεξαγωγή Μεταδιδακτορικού Ερευνητικού Έργου στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Αρ. πρωτ.: 2607/Φ.120/04-05-2022

Συνημμένο: 
PostDocResearch-InternalHMUFunding-2022-2024-4-5-2022.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: