ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ» Αρ. Πρωτ.: 5963/11.05.2022

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
11/05/2022 - 26/05/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση  εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο "Δράσεις υποστήριξης της οργάνωσης και λειτουργίας της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ" του έργου "Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας των υπηρεσιών της ΜΟΔΥ και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου" το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων (Κωδικός έργου ΕΛΚΕ 80859). Αρ. Πρωτ.: 5963/11.05.2022

Συνημμένο: 
5963_11.05.2022_80859_961Χ46ΜΗ2Ι-ΧΑΑ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: