Κοσμητεία Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Κοσμητεία Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Κοσμήτορας
Βερβερίδης Φίλιππος Καθηγητής
Τηλ. επικοινωνίας :2810379400
Email: ververidis@hmu.gr

Γραμματεία 
Φραντζή Ιωάννα
Τηλ. Επικοινωνίας:2810379410
Email: secr-sagris@hmu.gr

Συγκρότηση Κοσμητείας