Σχολή Μηχανικών

Καλωσορίσατε στη Σχολή Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 

School of Engineering

 

Ο κύριος στόχος της Σχολής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τομείς των επιστημών του Μηχανικού. Η Σχολή προσφέρει προπτυχιακά προγράμματα σπουδών που αντιστοιχούν στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF), προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που αντιστοιχούν σε επίπεδο 7 καθώς και τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορικά) που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος (επίπεδο 8).

Η Σχολή περιλαμβάνει τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Η έρευνα διεξάγεται σε ένα ευρύ θεματικό πεδίο επιστημονικών πεδίων, ενδεικτικά αναφέρονται η νανοτεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτρονική, η φυσική πλάσματος και λέϊζερ, η πληροφορική, η ρομποτική, η μηχανική ακριβείας, κατασκευαστικές τεχνολογίες και τα κυψελωτά δίκτυα.

Η Σχολή συμμετέχει σε πολλά εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, διεθνείς οργανισμούς καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθηγητές και φοιτητές της Σχολής συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών συμβάλλουν σημαντικά στην έρευνα και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενώ διαθέτουν καλά εδραιωμένες σχέσεις με επιχειρήσεις και Ιδρύματα στην Κρήτη, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Η Σχολή και τα Τμήματα της υπηρετούν την κοινωνία, τις ανάγκες της παραγωγής μέσα από την ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών και την υλοποίηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.