Σχολή Μηχανικών

Καλωσορίσατε στη Σχολή Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

 

School of Engineering

 

Ο κύριος στόχος της Σχολής είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τομείς των επιστημών του Μηχανικού. Τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) της Σχολής είναι πενταετούς διάρκειας, αντιστοιχούν σε 300 μονάδες ECTS και οδηγούν σε Δίπλωμα Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας (Integrated Masters - επίπεδο 7). Επιπλέον, τα Τμήματα προσφέρουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), είτε αυτοδύναμα είτε στο πλαίσιο συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ παράλληλα δέχονται υποψήφιους διδάκτορες και υποστηρίζουν την εκπόνηση πρωτότυπης έρευνας σε τεχνολογίες αιχμής.

Η Σχολή περιλαμβάνει τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών. Η έρευνα διεξάγεται σε ένα ευρύ θεματικό πεδίο επιστημονικών πεδίων, ενδεικτικά αναφέρονται η νανοτεχνολογία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ηλεκτρονική, η φυσική πλάσματος και λέϊζερ, η πληροφορική, η ρομποτική, η μηχανική ακριβείας, κατασκευαστικές τεχνολογίες και τα κυψελωτά δίκτυα.

Η Σχολή συμμετέχει σε πολλά εκπαιδευτικά και ερευνητικά δίκτυα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, διεθνείς οργανισμούς καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθηγητές και φοιτητές της Σχολής συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών συμβάλλουν σημαντικά στην έρευνα και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενώ διαθέτουν καλά εδραιωμένες σχέσεις με επιχειρήσεις και Ιδρύματα στην Κρήτη, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Η Σχολή και τα Τμήματα της υπηρετούν την κοινωνία, τις ανάγκες της παραγωγής μέσα από την ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών και την υλοποίηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.