Κοσμητεία Σχολής Μηχανικών

Κοσμητεία Σχολής Μηχανικών

Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών
Καραπιδάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Tηλ. επικοινωνίας: 2810-379700
E-mail: karapidakis@hmu.gr

Γραμματεία 

Σαββακης Γεωργιος
Tηλ. επικοινωνίας: 2810-379879

Πετράκη Αικατερίνη
Tηλ. επικοινωνίας: 2810-379879
E-mail: secr-sceng@hmu.gr

Συγκρότηση Κοσμητείας