Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας

Κοσμήτορας της Σχολής:
Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής
Τηλ. επικ.: 2810379500, 2843029496
e-mail: zafir@hmu.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας Σχολής:
Μαρία Περβολαράκη , MSc
Τηλ. επικ.: 2810379510
e-mail: secr-shs@hmu.gr

Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται ως εξής:

Κοσμήτορας της Σχολής ΕπιστημώνΥγείας ως Πρόεδρος

  • Βασίλης Ζαφειρόπουλος,  Καθηγητής  του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (με θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2023) 

Πρόεδροι Τμημάτων

  • Πατελάρου Ευριδίκη, Καθηγήτρια,  Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής (με θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2021), με  αναπληρωτή τον  Μελά Χρήστο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής (με θητεία  έως 31.08.2021).
  • Βασιλάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, με αναπληρωτή τον Παπαδάκη Νικόλαο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών (με θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2021).
  • Μαρκάκης Γεώργιος, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, με αναπληρωτή τον Φραγκιαδάκη Γεώργιο Α., Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (με θητεία από 30.10.2020 έως 31.08.2022).

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

  • Τσικαλάκης Γεώργιος, ορίζεται, ως το μοναδικό μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής (με θητεία  από 01.09.2019 έως 31.08.2021).

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

  • Σφενδουράκης Ιωάννης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας  (με θητεία  από 01.09.2019 έως 31.08.2021).

Εκπρόσωποι φοιτητών.
Παρά τη σχετική πρόσκληση από τον Κοσμήτορα δεν έχει γίνει η σχετική εκλογική διαδικασία ανάδειξης τους.