Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Υγείας

Όργανα Διοίκησης της Σχολής είναι:

  • ο Κοσμήτορας
  • η Κοσμητεία
  • η Γενική Συνέλευση

Κοσμήτορας της Σχολής : Βασίλης Ζαφειρόπουλος, Καθηγητής

Προϊσταμένη Γραμματείας Σχολής: Περβολαράκη Μαρία, MPH
 

Η Κοσμητεία της Σχολής συγκροτείται ως εξής:

Κοσμήτορας της Σχολής ΕπιστημώνΥγείας ως Πρόεδρος

  • Βασίλης Ζαφειρόπουλος,  Καθηγητής  του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (με θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2023) 

Πρόεδροι Τμημάτων

  • Βασιλάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών, Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας  (με θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2021).
  • Πατελάρου Ευριδίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  Πρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής (με θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2021).
  • Μετά την παραίτηση του Προέδρου του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, βάσει των διατάξεων του Νόμου 4485/2017, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (με θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2021), παραμένει ο κ. Φραγκιαδάκης Γεώργιος Α., Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος.

Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.

  • Τσικαλάκης Γεώργιος, ορίζεται, ως το μοναδικό μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής (με θητεία  από 01.09.2019 έως 31.08.2021).

Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.

  • Σφενδουράκης Ιωάννης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας  (με θητεία  από 01.09.2019 έως 31.08.2021).

Εκπρόσωποι φοιτητών.
Παρά τη σχετική πρόσκληση από τον Κοσμήτορα δεν έχει γίνει η σχετική εκλογική διαδικασία ανάδειξης τους.