Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

Κοσμητεία Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας

Κοσμήτορας
Παπαδάκης Στυλιανός, Καθηγητής
Τηλ: 2810379600
Email: spap@hmu.gr

Γραμματεία
Ξυλούρης Αβραάμ
Τηλ: 2810379610
Email: axilouris@hmu.gr

Συγκρότηση Κοσμητείας