Κοσμητεία Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών

Κοσμητεία Σχολής Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών

Κοσμήτορας
Μπακαρέζος Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ. Επικοινωνίας: 2831021908
e-mail: bakarezos@hmu.gr

Γραμματεία
Ζυμβραγού Ελένη
Τηλ. Επικοινωνίας: 2831021913
e-mail: secr-smot@hmu.gr.

Συγκρότηση Κοσμητείας