Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Σταυρωμένος,  Ηράκλειο Κρήτης, 71004,  ΤΘ 1939

Τηλ:.2810379410
FAX: 2810318204
E-Mail: secr-sagris@hmu.gr