Αγρόκτημα

Tο Aγρόκτημα του ΕΛΜΕΠΑ αποτελεί τον ανοιχτό εργαστηριακό χώρο της Σ.Γ.Ε., στον οποίο οι φοιτητές πραγματοποιούν τις εργαστηριακές τους ασκήσεις και όσοι επιλέξουν την Πρακτική τους 'Ασκηση.

Έχει έκταση 350 στρέμματα και περιλαμβάνει αμπελώνες, δενδρώνες οπωροκηπευτικών και εσπεριδοειδών, ελαιώνες, αγροτεμάχια με φυτά μεγάλης καλλιέργειας, θερμοκήπια, καθώς επίσης και πάρκο με καλλωπιστικά και αρωματικά φυτά. Στα θερμοκήπια καλλιεργούνται μπανανιές, λαχανοκομικά και ανθοκομικά είδη.
Υποστηρίζει και υποβοηθά  με το διοικητικό,  τεχνικό και εργατικό προσωπικό του τις δραστηριότητες των εργαστηρίων της Σ.Γ.Ε., που βρίσκονται στο χώρο ευθύνης του και  ιδιαίτερα των υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών των αντίστοιχων ομάδων των εκπαιδευτικών ή ερευνητικών εργαστηρίων.
 
Επιπρόσθετα, η υπηρεσία του Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ, διαχειρίζεται τους ελεύθερους και φυτεμένους με καλλωπιστικά φυτά χώρους και τις υπάρχουσες φυτείες.
 
Επιστημονικό Προσωπικό Αγροκτήματος
  • Παπαηλιάκης Μιχάλης, Γεωπόνος
  • Παπαγεωργίου Γιάννης, Τεχνολόγος  Γεωπόνος
  • Χριστοφορίδου Ρένα, Τεχνολόγος  Γεωπόνος