ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Δ. Σ. της Ε.Α.ΔΙ.Π. του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας (ΕΑΔΙΠ) του Ελληνικού...

Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων ή άλλων αντικειμενικών δυσκολιών με καταληκτική προθεσμία εγγραφής την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020.

Σελίδες

Εγγραφή στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.