Επικοινωνία

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία:

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Σχολή Μηχανικών
ΤΕΙ Κρήτης
71500 Ηράκλειο, Κρήτη

Τήλ.: 2810-379716, 2810-379795 , 2810-379853
Fax: +30-2810379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr