Επικοινωνία

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: +30-2810379848,
Fax: +30-2810379859
Ε-mail:secretariat-mec@staff.hmu.gr