Επικοινωνία

Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Γραμματεία:

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
Τ.Θ. 1939
Τ.Κ. 71 004
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - KΡΗΤΗΣ

Τηλ.: 2810379538
Fax: 2810379503
Ε-mail: ego@staff.hmu.gr