Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΤΘ 1939

ΤΚ 71004

Ηράκλειο Κρήτης

 

Tηλ.: 2810-379411, 379412, 379403

Fax: 2810-379427

e-mail: marin@staff.hmu.gr