ΕΛΚΕ ΕΛΜΕΠΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3", Grant Agreement: 881603, Αρ. Πρωτ.: 1556/16.02.2021

Τύπος Προκήρυξης: 
Job Vacancy
Εύρος ισχύος: 
16/02/2021 - 03/03/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει δύο (2) συμβάσεις ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο "Graphene Flagship Core Project 3 — GrapheneCore3", Grant Agreement: 881603 (κωδ. έργου: 80740), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020.Αρ. Πρωτ.: 1556/16.02.2021

Συνημμένο: 
1556_16-02-2021_core_antap2_61ΔΕ46ΜΗ2Ι-ΧΗ2.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΤΑΣΗ.pdf
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: