Πρακτικό εκλογής Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας για διετή θητεία από 01.09.2021 έως 31.08.2023