ΕΑΔΙΠ ΕΛΜΕΠΑ - Διακήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού για την εκμίσθωση των χώρων των κυλικείων του Eλληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Τύπος Προκήρυξης: 
Tender Competition
Εύρος ισχύος: 
22/10/2021 - 12/11/2021

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προκηρύσσει Δημόσιο Aνοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση των χώρων των κυλικείων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ στο Ηράκλειο, και στις εγκαταστάσεις των τμημάτων που βρίσκονται στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στη Σητεία, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/12/2024. 

Οι φάκελοι της πρότασης γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ, το αργότερο μέχρι και τις 12.11.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Συνημμένο: 
ΕΑΔΙΠ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 267_22.10.2021.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: