Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:

Χήτας Ευάγγελος, τηλ. 2810-379 612, email: ehitas@staff.hmu.gr

Νικητάκη Αικατερίνη, τηλ. 2810-379 636, email: knikitaki@staff.hmu.gr