Απαλλαγή από τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (4ος κύκλος) | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Απαλλαγή από τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (4ος κύκλος)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σας στο ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (4ος κύκλος), καλείσθε όσοι επιθυμείτε να καταθέσετε αίτηση στη Γραμματεία  (secrmsc-fm@hmu.gr)
έως την Πέμπτη 21/10/2021, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ και αφορούν στην απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης (δίδακτρα) των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 
 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Οκτώβριος 15, 2021 - 16:30

Email Διευθυντή: mscfinman@hmu.gr
Email Γραμματείας: secrmsc-fm@hmu.gr
Η σελίδα μας στο Facebook
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 379612 ή 2810 379636.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.