Ερευνητικά Εργαστήρια

Δείτε σε αυτή την ενότητα όλα τα διαθέσιμα Ερευνητικά Εργαστήρια του τμήματος μας.

Artificial Intelligence and System Engineering Laboratory, (AISE Lab) 
Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων
http://aise.cs.teicrete.gr/index.php/el/

Media Laboratory
http://www.medialab.teicrete.gr 

Programming and Algorithms’ Development Laboratory, (PAD Lab)
under construction

Biomedical Informatics & eHealth Laboratory
www.bmi.teicrete.gr

Εργαστήριο Δικτύων
under construction

Intelligent Systems Laboratory
http://isl.epp.teicrete.gr

Research & Development of Telecommunication Systems Laboratory, (PASIPHAE)
http://www.pasiphae.eu(under construction)

Εργαστήριο Μετρήσεων και Επεξεργασίας Μετερεολογικών Δεδομένων
under construction

interactive Software Technologies & System Engineering Laboratory, (iSTLab) 
http://www.istl.teiher.gr/

Εργαστήριο Μη Ιοντιζουσων Ακτινοβολιών
http://emlab.epp.teiher.gr  (under construction)

Virtual reality&Industrial Information Systems Lab, (VR&IISLab) 
under construction

Πρόεδρος 
Γεώργιος Παπαδουράκης Καθηγητής, papadour@cs.teicrete.gr

Γραμματεία
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,
Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379170, Fax: 2810-379717
Website: https://www.hmu.gr/mscie
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776

Πληροφορίες: Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις Ανανεώσεις Εγγραφών, επικοινωνήστε με το Τμήμα . Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ανακοίνωση για τις εγγραφές. Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του μεταπτυχιακού θα εξυπηρετεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη  16:00-18:00 από τον χώρο της γραμματείας  του Τμήματος.