Ε.Τ.Π. & Προσωπικό Εργαστηρίων

Δρακουλάκης Στέλιος
  2810-379776
  drakoula@ie.teicrete.gr,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  2004 έως σήμερα, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Τ.Ε.Ι.),
  Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.ΤΕ.Π.)
  1995-2004, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.),
  Ινστιτούτου Πληροφορικής (Ι.Π.), Τμήμα εκπαίδευσης και κατάρτισης (Τ.Ε.Κ.)
ΣΠΟΥΔΕΣ
  2000-2001, Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών  
  Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης
  (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), Πτυχιούχος Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής Ηρακλείου (ΠΑ.ΤΕ.Σ)
  1988-1993, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης (Τ.Ε.Ι.),
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
  1988-1989, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), Χορήγηση υποτροφίας
  για την επίδοση κατά το ακαδημαϊκό έτος 1988-’89 (Α’ έτος σπουδών)
  της φοίτησης στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Κρήτης

Πρόεδρος 
Γεώργιος Παπαδουράκης Καθηγητής, papadour@cs.teicrete.gr

Γραμματεία
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,
Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379170, Fax: 2810-379717
Website: https://www.hmu.gr/mscie
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776

Πληροφορίες: Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις Ανανεώσεις Εγγραφών, επικοινωνήστε με το Τμήμα . Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ανακοίνωση για τις εγγραφές. Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του μεταπτυχιακού θα εξυπηρετεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη  16:00-18:00 από τον χώρο της γραμματείας  του Τμήματος.