Περίγραμμα Τμήματος

Tο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής λειτούργησε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο 1999 ως Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων μέχρι τον Ιούνιο του 2013 οπότε και άλλαξε ονομασία. Έχει στελεχωθεί από μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν πλήρως τα όργανα του Τμήματος, και οι Ομάδες Μαθημάτων.

Διάρθρωση και Διοίκηση του Τμήματος

Το Τμήμα λειτουργικά χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:

  • Μηχανικοί Δικτύων Τ.Ε.
  • Μηχανικοί Η/Υ Τ.Ε.
  • Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

Η διοίκηση του Τμήματος ασκείται από τη  Γενική Συνέλευση η οποία απαρτίζεται από τον εκάστοτε Προϊστάμενο, τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος και εκπροσώπους φοιτητών.

Γραμματεία του Τμήματος

Η Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί στο Νέο Κτήριο της Σ.Τ.ΕΦ., στον 1ο όροφο. Η εξυπηρέτηση των σπουδαστών γίνεται Δευτέρα και Πέμπτη κατά τις ώρες 11.00 - 13.00. Το προσωπικό της Γραμματείας αποτελείται από τις κκ: Κουμάκη Χρυσούλα (Αν. Προϊσταμένη) Φανουράκη Αφροδίτη

Αντικείμενο σπουδών

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης καλύπτει τον χώρο της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Πολυμέσων, καθοριστικής σημασίας τομέων στην διαμορφούμενη Κοινωνία των Πληροφοριών. Με την παρεχόμενη εκπαίδευση το Τμήμα στοχεύει σε αποφοίτους, οι οποίοι θα έχουν αφ' ενός σφαιρική παιδεία γύρω από τις νέες τεχνολογίες και αφ' ετέρου την απαιτούμενη εξειδίκευση ώστε να καλύψουν άμεσα τις ανάγκες μίας πολύ μεγάλης και δυναμικά αναπτυσσόμενης αγοράς εργασίας. Η αγορά αυτή περιλαμβάνει επιχειρήσεις και εταιρείες εφαρμογών προϊόντων Πληροφορικής, λογισμικού, εταιρείες παροχής Internet, τηλεφωνίας κλπ.

Πρόεδρος 
Γεώργιος Παπαδουράκης Καθηγητής, papadour@cs.teicrete.gr

Γραμματεία
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Σχολή Μηχανικών,
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,
Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379170, Fax: 2810-379717
Website: https://www.hmu.gr/mscie
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776

Πληροφορίες: Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις Ανανεώσεις Εγγραφών, επικοινωνήστε με το Τμήμα . Τα στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ανακοίνωση για τις εγγραφές. Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του μεταπτυχιακού θα εξυπηρετεί τους μεταπτυχιακούς φοιτητές κάθε Τρίτη 11:00-13:00 και Πέμπτη  16:00-18:00 από τον χώρο της γραμματείας  του Τμήματος.