ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών
 του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
σας προσκαλεί στην τελετή καθομολόγησης και απονομής 
Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. "Μηχανικών Πληροφορικής",
που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00,
στο κλειστό αθλητικό κέντρο «Μάρκος Καραναστάσης».
 
Η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.

 
 
    O Διευθυντής του Π.Μ.Σ.                                                                               Ο Πρόεδρος του Τμήματος
 
    Γεώργιος Παπαδουράκης                                                                                  Φώτιος Μαυροματάκης
               Καθηγητής                                                                                                    Καθηγητής

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, May 31, 2022 - 15:15

Director
Papadourakis George Professor, papadour@cs.teicrete.gr

Secretary
Address: Department of Electrical and Computer Engineering, School of Engineering, Hellenic Mediterranean University Heraklion, Crete,
P.O Box: 71500
Tel: 2810-379853,716  Fax: 2810-379717
Website: https://www.hmu.gr/mscie
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr

Administrators
Tel: 2810-379776