Παρουσίασή μαθημάτων εαρινού εξαμήνου.

Msc in Informatics Engineering

Τη Δευτέρα 21/2/22 θα γίνει όπως κάθε χρόνο η παρουσίασή των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου στους φοιτητές μας, στην αίθουσα του ΠΜΣ αιθουσα-205 στον πρώτο όροφο του πολυόροφου, 16:30.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, February 18, 2022 - 15:15

Director
Papadourakis George Professor, papadour@cs.teicrete.gr

Secretary
Address: Department of Electrical and Computer Engineering, School of Engineering, Hellenic Mediterranean University Heraklion, Crete,
P.O Box: 71500
Tel: 2810-379853,716  Fax: 2810-379717
Website: https://www.hmu.gr/mscie
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr

Administrators
Tel: 2810-379776