Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής» έως και την Τρίτη 31/08/2021.

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανικών Πληροφορικής» έως και την Τρίτη 31/08/2021.
 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Thursday, August 5, 2021 - 11:00

Director
Papadourakis George Professor, papadour@cs.teicrete.gr

Secretary
Address: Department of Electrical and Computer Engineering, School of Engineering, Hellenic Mediterranean University Heraklion, Crete,
P.O Box: 71500
Tel: 2810-379170, Fax: 2810-379717
Website: https://www.hmu.gr/mscie
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr

Administrators
Tel: 2810-379708, 379776