13/7/2020 Πρόγραμμα του Εαρινού εξαμήνου

13/7/2020 Πρόγραμμα του Εαρινού εξαμήνου

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Monday, July 13, 2020 - 12:00

Director
Papadourakis George Professor, papadour@cs.teicrete.gr

Secretary
Address: Department of Electrical and Computer Engineering, School of Engineering, Hellenic Mediterranean University Heraklion, Crete,
P.O Box: 71500
Tel: 2810-379853,716  Fax: 2810-379717
Website: https://www.hmu.gr/mscie
e-mail: secrmsc-im@hmu.gr

Administrators
Tel: 2810-379776