ΕΛΚΕ ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα ιδρύματα, τέσσερα σημεία αναφοράς”, (κωδ. έργου: 80683). Αρ. Πρωτ.: 17374/25.11.2019

Τύπος Προκήρυξης: 
Προκήρυξη Θέσης
Εύρος ισχύος: 
25/11/2019 - 10/12/2019

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει τέσσερις (4) συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα ιδρύματα, τέσσερα σημεία αναφοράς”, (κωδ. έργου: 80683) το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας με Κ.Α 2018ΣΕ01300000. Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 17374/25.11.2019.

Συνημμένο: 
17374_25-11-2019_agrodiatrofi_ergasias_9ΔΘΣ46ΜΗ2Ι-ΠΣ6.pdf
17374_aitisi.pdf
Για τη μεταφόρτωση των αρχείων της προκήρυξης απαιτείται η υποβολή έγκυρου email: