Εργαστήριο Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών

Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΕΒΒΕ), της σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

 

Το ΕΒΒΕ επικεντρώνεται στην έρευνα σε τρέχοντα θέματα που καλύπτουν τον φυτικό και μικροβιακό κόσμο βασιζόμενη κυρίως στην ανάπτυξη των βιοεπιστημών.  Από το 1999, χρονιά της ίδρυσης του, βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με την έρευνα μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνικών Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας. Προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε σύγχρονα προβλήματα του αγροτικού κόσμου μέσω της στόχευσης στην καινοτομία και στην άμεση εφαρμογή από την βιομηχανία ή/και την κοινωνία, έχοντας πάντα στην κορυφή των επιδιώξεων τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον καταναλωτή. 

 

Όλα τα μέλη του ΕΒΒΕ έχουν επαρκή εμπειρία και έχουν δεσμευτεί στην παροχή επιστημονικών λύσεων σε προβλήματα που σχετίζονται με απώλειες στην παραγωγής λόγω της ανάπτυξης σημαντικών ασθενειών ή λόγω διαταραχών από βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΒΒΕ είναι:

 

  • Μεταβολική μηχανική για την παραγωγή πολύτιμων δευτερογενών μεταβολιτών από διάφορους οργανισμούς. Για τον σκοπό αυτόν γίνεται ορθολογικός επανασχεδιασμός των υφιστάμενων μεταβολικών μονοπατιών, με τη χρήση γενετικής μηχανικής, για την τροποποίηση ή την εισαγωγή εντελώς νέων.
  • Διερεύνηση της βιοσύνθεσης και της γονιδιακής ρύθμισης επιλεγμένων δευτερογενών μεταβολιτών.
  • Γενετική αποτύπωση και ανάλυση διάφορων οργανισμών για την ταυτοποίηση ή/και την μελέτη φυλογενετικών σχέσεων με παραδοσιακούς αλλά και με σύγχρονες μεθόδους (Next Generation Sequencing).
  • Γονιδιωματική ανάλυση φυτών και μικροβίων - Βιοπληροφορική. Συλλογή, ταξινόμηση, αποθήκευση και ανάλυση βιοχημικών και βιολογικών δεδομένων.
  • Βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις για την δημιουργία φυτών ανθεκτικών σε ασθένειες και την αποτελεσματική αντιμετώπιση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων.

 

Ως εκ τούτου παρέχεται ένα ιδανικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που προετοιμάζει προπτυχιακούς, και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και νέους επιστήμονες για την καταξίωση τους στην Ελλάδα ή διεθνώς.

Σχολή: 
Γεωπονικών Επιστημών