Δ.Π.Μ.Σ. "Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής"

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής»
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 10ο ΚΥΚΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΝΑΡΞΗ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΤΙΣ 17/9
 

Γενικές Πληροφορίες

Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) συνδιοργανώνουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» το οποίο οδηγεί στην λήψη αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). 

 

Το ΔΠΜΣ αποτελεί συνέχεια ενός από τα πρώτα και πλέον επιτυχημένα αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΤΕΙ Κρήτης (νυν ΕΛΜΕΠΑ), καθώς λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2012. Την άνοιξη του 2018 το Πρόγραμμα επικαιροποιήθηκε για να ανταποκριθεί ακόμα καλύτερα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες και εργασιακές συνθήκες (Φ.Ε.Κ. επανίδρυσης: 2135/Β'/11.06.2018). Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20, το Πρόγραμμα συνεχίζει τη λειτουργία του υπό υη σκέπη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, βάσει της  υπ' αριθμ. 1483/Φ20/27.06.2019 Απόφασης της Συγκλήτου του ΕΛΜΕΠΑ (Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης: 3446/Β'/12.09.2019).

 

Το ΔΠΜΣ ¨Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής" λειτουργεί χωρίς δίδακτρα και παρέχεται αποκλειστικά ως Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης με εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση στην έδρα του ΔΠΜΣ, στο Ηράκλειο Κρήτης. Η διάρκεια σπουδών είναι 3 εξάμηνα, όπου για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 8 συνολικά μεταπτυχιακών μαθημάτων και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται, ως επί το πλείστον, κατά τις απογευματινές ώρες. Βάσει του κανονισμού σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρέχουν επικουρικό έργο στα Εργαστήρια των Τμημάτων που διοργανώνουν το ΔΠΜΣ.

 

Δεκτοί στο Πρόγραμμα μπορούν να γίνουν απόφοιτοι Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Φυσικής καθώς και συναφών ειδικοτήτων. Για την επιλογή των φοιτητών λαμβάνονται υπ’όψη ο βαθμός πτυχίου, βαθμοί σε επιλεγμένα προπτυχιακά μαθήματα, επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο, γνώση αγγλικής γλώσσας καθώς και η γενική εικόνα του υποψηφίου σε προσωπική συνέντευξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 10ο ΚΥΚΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΝΑΡΞΗ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:  
Σφακιωτάκης Μιχάλης 
Αναπλ. Καθ. ΕΛΜΕΠΑ 
2810-379237, msfak@hmu.gr

Σχολή: 
Σχολή Μηχανικών

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:
Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτ. - Παρ. 12:00-14:00