Β' εξάμηνο

Β' Εξάμηνο (3 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 επιλογής υποχρεωτικό μάθημα)

Υποχρεωτικά μαθήματα
Ενσωματωμένα Συστήματα Ελέγχου (4 ώρες/εβδ.)
Έλεγχος Ρομποτικών Συστημάτων (5 ώρες/εβδ.)
CAD/CAM/CNC (4 ώρες/εβδ.)

Επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα
Συστήματα Laser για Μετρήσεις και Κατεργασίες (4 ώρες/εβδ.)
Τεχνολογία και Εφαρμογές του Διαδικτύου Αντικειμένων (4 ώρες/εβδ.)
Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση (4 ώρες/εβδ.)
Θέματα Σύγχρονης Θεωρίας Ελέγχου (4 ώρες/εβδ.)

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:
Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτ. - Παρ. 12:00-14:00