Γ' εξάμηνο

Το Γ' εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:
Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτ. - Παρ. 12:00-14:00