Κανονισμός του ΔΠΜΣ

Επισυνάπτεται ο επικαιροποιημένος Κανονισμός του ΔΠΜΣ "Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής", όπως αυτός εγκρίθηκε από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος (Γενική Συνέλευση 13-02-2020, Θέμα 8).

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Μάρτιος 9, 2020 - 11:45

Δ/ντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος:
Δρ. Σφακιωτάκης Μιχάλης
Τηλ: 2810-379237
e-mail: msfak@hmu.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Στεφανάκη Ελευθερία
Τηλ: 2810-379742
e-mail: amsar@hmu.gr  
Ώρες κοινού: Δευτ. - Παρ. 12:00-14:00