Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2019-20

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία" (ΦΕΚ 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 17 Σεπτεμβρίου 2019 στην παρακάτω διεύθυνση https://www.teicrete.gr/mscagro/el/node/1331.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Monday, July 15, 2019 - 16:45

Contact Info
Tel: +302810379472
e-mail: mscagro@staff.hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro