Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2023-24

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία" (ΦΕΚ 3281/Β΄/27.08.2019 & 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 8 Σεπτεμβρίου 2023 στην παρακάτω διεύθυνση https://www.hmu.gr/mscagro/el/application.
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Μάιος 15, 2023 - 13:00

Γραμματεία Τμήματος
Τηλ.:2810 379411
Γραμματεία ΠΜΣ
Τηλ: 2810 379472
e-mail: mscagro@hmu.gr
Web: www.hmu.gr/mscagro