Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου και του Μεταδιδάκτορα Κ. Γκίλλα στο The North American Journal of Economics and Finance | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου και του Μεταδιδάκτορα Κ. Γκίλλα στο The North American Journal of Economics and Finance

Το άρθρο του Καθηγητή Χρ. Φλώρου και του Μεταδιδάκτορα Κ. Γκίλλα (σε συνεργασία με G. Apostolakis & M. Wohar) με τίτλο "Volatility Spillovers Across the Spot and Futures Oil Markets After News Announcements" δημοσιεύθηκε στο The North American Journal of Economics and Finance.

Email Διευθυντή: mscfinman@hmu.gr
Email Γραμματείας: secrmsc-fm@hmu.gr
Η σελίδα μας στο Facebook
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 379612 ή 2810 379636.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.