Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων απαλλαγής από τέλη φοίτησης 4ου κύκλου ΔΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων απαλλαγής από τέλη φοίτησης 4ου κύκλου ΔΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Σύμφωνα με την απόφαση της 55ης/02-11-2021 Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, εγκρίθηκαν οι αιτήσεις  των παρακάτω έξι (6) Μεταπτυχιακών Φοιτητών που πληρούν τα κριτήρια απαλλαγής από τέλη φοίτησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αναφέρονται με σειρά κατάταξης  ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (αναφέρονται οι Αριθμοί Μητρώου):
 

Α/Α Α.Μ
1 ΜΧΔ77
2 ΜΧΔ68
3 ΜΧΔ76
4 ΜΧΔ74
5 ΜΧΔ75
6 ΜΧΔ70

 
Οι φοιτητές που έκαναν αίτηση και δεν αναφέρονται στην παραπάνω λίστα, απορρίπτονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 

Ηράκλειο 02/11/2021
Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Νοέμβριος 2, 2021 - 20:30

Email Διευθυντή: mscfinman@hmu.gr
Email Γραμματείας: secrmsc-fm@hmu.gr
Η σελίδα μας στο Facebook
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 379612 ή 2810 379636.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.