Καθομολόγηση και απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης σε αποφοίτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών | Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.

Καθομολόγηση και απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης σε αποφοίτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Ιούνιος 2, 2021 - 01:00

Email Διευθυντή: mscfinman@hmu.gr
Email Γραμματείας: secrmsc-fm@hmu.gr
Η σελίδα μας στο Facebook
Τηλ. Γραμματείας Μεταπτυχιακού: 2810 379678.
Τηλ. Γραμματείας Τμήματος: 2810 379612 ή 2810 379636.
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση»
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Ε.Δ.Ο)
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
Σταυρωμένος, ΤΚ 71004, Ηράκλειο Κρήτης.